بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
🔘 عشق گاهی اتفاقی حلقه بر در می‌زند هر کجا که عشق باشد، شعر هم سر می‌زند واژه‌هایت را صدا کن، دفترت را باز کن عشق بی‌تاب است و دارد شعر پرپر می‌زند نامه‌هایم را برایت می‌فرستم، دختری از حسادت سنگ ب...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشت آمد