بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
از تو ای عشق، در این دل چه شررها دارم یادگار از تو چه شب‌ها، چه سحر ها، دارم با تو ای راهــــزن دل، چه سفـر ها دارم گرچه از خود خبرم نیست، خبر ها دارم تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی تو مرا غافل از ...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشت آمد
reza
متن جالبی بود.
mona2
🌹
ali-kooh
به به چشم ما روشن
mona2
خخخخ