بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
خاطرات ماندگار
16 کاربران
ایران ما
15 کاربران
زَنــگـــِ تَفــــریــح
10 کاربران
تکواژه ها
7 کاربران
ورزش
6 کاربران
ورزش

به روز رسانی وضعیت

mona2
امشب نگاه کن به اطرافت به خوشبختی هایت به کسانی که می دانی دوستت دارند و به خدایی که هرگز تنهایت نخواهد گذاشت شاید نگاهت به خوشبختی تغییر کرد #شب_بخیر💙
4 کاربر از این خوشت آمد
سلام عزیزم من یه سالی هست نیومدم ولی شما رو میشناسم سایت قبلی چیشد؟
mona2
سلام عزیز دل.خیلی خوش اومدی.سایت قبلی مشکل پیدا کرد این سایت از دلش دراومد..تونستیم اینطوری نجاتش بدیم .قراره برا کاربران ایمیل بفرستیم