b k
سلام
نفر 1 خوششان آماده از این
mona2
سلام رفیق.خوش اومدی
ارشان مختاری
سلام خوش اومدی
ali-kooh
درود
b k
همه شب من دلِ خود میخورم از تنهایی تا خیال تو انیس شب تنهایی کیست ؟ "صائب تبریزی"
2 کاربر از این خوشت آمد
b k
آبِ حیـاتِ عشـق را در رگ مـا روانـه کـن "مولانا "
2 کاربر از این خوشت آمد
b k
سلام
2 کاربر از این خوشت آمد
Mahmood
سلام و درود بر شما
♤Aic♤
سلام
b k
سال دارد تمام میشود ، دارم فکر میکنم؛ به روزهایی که رفت ، به لحظاتی که خندیدم ، لحظاتی که اشک ریختم ، و تمام ثانیه هایی که کنارِ عزیزانم گذشت ... با سرعت مرور میکنم ؛ اتفاقات خوب و بدی که برایم افتادن...نمایش بیشتر
نفر 1 خوششان آماده از این
b k
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
b k
جز من اگر عاشق و شیداست ، بگو ور میل دلت به جانب ماست ، بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست ، بگو گر هست بگو ، نیست بگو ، راست بگو # مولانا
5 کاربر از این خوشت آمد
mona2
لایکی رفیق
b k
ممنون
b k
هر چه از دوست رسد روشنـیِ چشم منست گل اگر لایق مـن نیست خس و خـار بیـار #صائب تبریزی
3 کاربر از این خوشت آمد
b k
گـوینـد کـه هـر چیـز ؛ بـه هنـگام بـُـوَد خـوش ... ای عشـق چـه چیـزی ، کـه خـوشـی در همـه هنـگام ... #سعدی
2 کاربر از این خوشت آمد
b k
سلام روز خوش
نفر 1 خوششان آماده از این
mona2
سلام رفیق.خوش اومدی
b k
در رفاقت رسم ما جان دادن است * هر قدم را صد قدم پس دادن است ــ هر که بر ما تب کند جان میدهیم * ناز او را هر چه باشد می خریم
نمایش بیشتر