بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد 13 بهمن, 1395. ازدواج کرده.
درباره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
6 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ایران ما
10 کاربران
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شب خوش
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
عقل می گفت برو عشق به پایان آمد عشق میگفت بمان ............سو تفاهم شده است...
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم ،
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
خخخخ
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
mona2
لایکی
ali-kooh
مرسی دخی
نمایش بیشتر