بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد 13 بهمن, 1395. ازدواج کرده.
درباره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ایران ما
13 کاربران
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلااااام
ali-kooh
درود
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلام رفیق احوالات؟خوبی
ali-kooh
سلام مونا.خوبم ممنونم.شما چگونه ایی
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ... #حافظ
4 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
گفتـا بـه دلــربـایی مـا را چگـونـه دیـدی؟ گفتم چو خرمنی گـل🌼 در بـزم دلـربـایـی... خواجوی_کرمانی
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
به به چ زیباااا
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
4 کاربر از این خوشت آمد
mona2
چرا کم میایی؟
ali-kooh
من میام یو نیستی عزیز.نمدونم سرت کجا گرمه.بگو ما هم بیایم اونجی
mona2
نه والا ..درگیر مدرسه و کارهاشم..گاهی هم نت اعصاب نمیذاره😞خوبی خودت
ali-kooh
اها. قربانت . زنده ایم شکر
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
4 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 کاربر از این خوشت آمد
mona2
ما نقطه پرگاریم...
ali-kooh
شما پرگاری؟؟
mona2
نقطه فقط😁
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
4 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
4 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
نمایش بیشتر