بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد 13 بهمن, 1395. ازدواج کرده.
درباره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
6 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ایران ما
11 کاربران
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شب خوش
2 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
به شرح غم نفس را ریش کردیم درون را عافیت اندیش کردیم طمع بردیم چندان بر در عشق که از درد غمش درویش کردیم اگر رفیتم در جنت مکن عیب که اول درد و غم را پیش کردیم جنون با ما نکرد این تیغ بازی که ما...نمایش بیشتر
2 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلام صبحت بخیر رفیق خوبی
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
دقیقا
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻰ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ؛ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ... #ییلماز_ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
3 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
فک نکنما سیاه پوسته بره سفید پوستا سیاه نمیشن خخخخ
ali-kooh
خخخخ
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
🍀 من سڪوتی بی قرارم،ڪاش فریادم ڪنی... #فاضل_نظرے. سلام و دیگر هیچ.............................................
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
سلام صبح زیباتون پر از خوش خبری
ali-kooh
در حال حاظر دوست است با
3 کاربر از این خوشت آمد
ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
شب خوش
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
شبت زیبا
ali-kooh
صبحت بخیر
mona2
عمرت بخیر
نمایش بیشتر