بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد 13 بهمن, 1395. ازدواج کرده.
درباره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
5 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
9 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ایران ما
19 کاربران

Wall Comment

ارشان مختاری
ممنون که همیشه هستی هر وقت میام می بینم هستی یکم دل گرم میشم بازم مممنون داداش گلم
نفر 1 خوششان آماده از این
ali-kooh
درود .خواهش