بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد 13 بهمن, 1395. ازدواج کرده.
درباره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
4 دوست دارد
سرگرمی » کتاب داستان
8 دوست دارد
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
ایران ما
18 کاربران

به روز رسانی وضعیت

ali-kooh
نصیحت یک پدر مشهدی به بچه اش روز اول مهر: 😐😳 خودکارته گم کنی = خودکار ندِری خودکار نداشته بِشی = جزوه ندِری جزوه نداشته بِشی = درس نماخانی درس نخانی = پاس نمِری پاس نری = مدرک نمِگیری مدرک نگیری = کا...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشت آمد
mona2
خخخخخخخ