بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره
ab

abed

مرد. متولد آوریل 4, 1970.
2 کاربر از این خوشت آمد
ذهن من دراین جهان درهم وبرهم سرگردان است وراهی به جایی نداردلطفا مراراهنمایی نموده وازاین سرگردانی ذهنی نجات دهید
2 کاربر از این خوشت آمد
به روز رسانی عکس کاور.
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
نیمه شعبان؟😶
ارشان مختاری
خوش اومدی
نفر 1 خوششان آماده از این
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
اولین نفری باشید که این را دوست دارید
نمایش بیشتر