reza
دوستان ِ خوب.. خوشه های مروارید هستند.. که داشتنِ انها ثروت.. ودیدنِ انها لذّت هست.. خدا جان ...؛ در خلقت بعضی ها ؛ سنگ تمام گذاشته ای
2 کاربر از این خوشت آمد
sepideh
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
reza
من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم نمی دانم چه میخواهی ولی برای تو برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد یقین دارم دعاهایم اثر دارد ...
4 کاربر از این خوشت آمد
sepideh
ممنون رضا هم ازخطابت هم دعای قشنگت
reza
خواهش میکنم. قابل وجودتو نداره سپیده
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تقدیم به مارال عزیز
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
چ زیباااا
sepideh
ناقابله
mona2
فداااتممم
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
اینم سفارشی واسه اقارضا
3 کاربر از این خوشت آمد
reza
مررررررررسی بخاطر گل قشنگت. خوشحالم کردی
sepideh
خواهش میکنم
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تقدیم به دوست عزیزجلوخانی
3 کاربر از این خوشت آمد
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
واسه علی اقا
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
اینم مال مدیر
3 کاربر از این خوشت آمد
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تقدیم به موناجون
3 کاربر از این خوشت آمد
mona2
به به چ زیباااااااا😍😍😍مرسی عزیزکم😘
sepideh
تقدیم به تو
mona2
فدااااتممممم
sepideh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
کـسی چه میفهـمد تکرار “تـو” چقدر زندگی بخش است …! درست مانند نفسهایم
4 کاربر از این خوشت آمد
mona2
لایکی گلم
sepideh
فدای تو
mona2
خدا نکنه گلکم😘
نمایش بیشتر