بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

~Hana.

زن. زندگی میکند در Tehran.
درباره من
سیگار🚬درس خوبی به ادم👤میده،میگه🗣به پای کسی بسوز🕯که نفسشو☠بهت بده
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آنکه تاجِ سر من خاک کف پایش بود.. ازخدا میطلبم تا بِسَرم باز آید..
2 کاربر از این خوشت آمد
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
من ازان روزی که دلدارم رفت به هوس بازی این بی خبران میخندم…♡
2 کاربر از این خوشت آمد
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
نفر 1 خوششان آماده از این
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
لایکی
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 کاربر از این خوشت آمد
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خنده بر لب میزنم تا کس نداند حال من…🖤 ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت…🕸
3 کاربر از این خوشت آمد
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
و دگر هیچ……!!
4 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
دقیقا
mona2
لایک
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بماند……!
4 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
ای منم خسته ام
~Hana.
هعی…روزگار…☺
mona2
خسته نباشید جوونا😠 زندگی زیباست فقط کافیه تو بخندی 😍
~Hana.
☺😊😘
mona2
بخند رفیقم😘
~Hana.
😘
~Hana.
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
گرهم گله ای هست دگر حوصله نیست…🖤
4 کاربر از این خوشت آمد
reza
از دست عزیزان چه بگویم.. گله ای نیست... گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست ... خیلی قشنگ بود. من این شعرو خیلی دوست دارم که داریوش هم تو آهنگش اینو میخونه
~Hana.
چه خوب ..
reza
آره. این روزا بیشتر معنی این شعرو تو زندگیم حس میکنم ..
نمایش بیشتر