قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
reza

پاک دل مهربون وصبورسخت پسند اهل گردش من یه ک.. [درباره]
8
reza
وضعيت: (آفلاين)
720 پست
مرد
امتياز: 602.25
ميانگين روز:0.31
ميانگين ماه:9.23
ميانگين سال:102.86
نام : reza
تولد : 1358/06/20
تاهل : m -
reza
reza
باران باشد
تو باشی
یک خیابان بی انتها
من میرم خونه چون مریض میشم …
اصن من از آمپول میترسم !
reza
reza
دنیای امروز ما
دنیای روابط آدم ها با آدم ها نیست!!!
دنیای روابط
نقاب ها با نقاب هاست!
reza
reza
پیدا کــــــــردن کسی که بهت بگه دوسـت دارم سخت نیست...

پیدا کــــــــردن کسی که واقعا بهت ثابت کنه دوست داره سختــه...!
reza
reza
ببار بارون ببار بارون دلم از زندگی خونه

دیگه هر جای این دنیا برام مثه یه زندونه

ببار بارون که دلگیرم ببار بارون که غمگینم

خراب حال من امشب که دارم از غصه میمیرم

ببار ای نم نم بارون ببار امشب دلم خسته اس

ببار امشب دلم تنگه همه درها به روم بسته اس

ببار ای ابر بارونی ببار و گونه ام و تر کن

مثه بغض دل ابرا ببار این بغض رو پر پر کن

نه دستی از سر یاری پناه خستگی ها شد

نه فریاد هم آوازی غرور خلوت ما شد

نه دل گرمی به رویایی که من هم بغض بارونم

نه امیدی به فردایی که از فردا گریزونم
reza
reza
چیزی نیست که مرا سر شوق بیاورد

جز تو

ولی تو هم که نیستی !
reza
reza
دوستان شب همگی بخیر باشه خوش باشین
reza
reza
لذت شبهای خوش را روزگار از ما گرفت ، ای خوش آن روزی که با هم روزگاری داشتیم
reza
reza
بدشانسی برای من یعنی:

اونی که خوشگله ، پولدار نیست

اونی که پولداره ، خوشگل نیست

اونی که خوشگل و پولداره ، متاهله

اونی که خوشگل و پولدار و مجرده ، هیچ دلیلی نداره به من محل
بذاره
reza
reza
دل ادم جه گرم میشه
به یه دلخوشی کوچیک
به یه هستم
به یه کجای
به یه خوبی به یه حضور
به یه سلام
به اینکهحواسم بهت هست
reza
reza
هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خودت را ...
یادت را ...
اسمت را ...
اما فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه…
reza
reza
سلام دوستان من امدم
reza
reza
به سلامتی رفیقی که گفت قبرم را خیلی بزرگ بسازید چون با کلی ارزو دارم میرم
reza
reza
همیشه نگاهت به اسمان باشد تا دلت از رفتار زمینیها نشکند
reza
reza
میگوینددربرابرمشکلات بایدگفت میگ میگ وبه سرعت ردشدولی نمیدانندکه مشکلات روی مانشسته اندومیگویندانگوری انگوری
reza
reza
کـاش بـه جـای ایـنـکـه دخـتـرا و پـسـرا رو از هـم جـدا کـنـن مـردا

نـامـردا رو از هـم جـدا مـیـکـردن!!!

کـاش....
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}