قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
saeed

saeed فرياد مي زند:
_
51
saeed
وضعيت: (آفلاين)
98 پست
مرد
امتياز: 1458.6
ميانگين روز:0.05
ميانگين ماه:1.44
ميانگين سال:14
نام : saeed
تولد : 1373/03/16
تاهل : m -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
saeed
saeed
به بعضی هاباید بگی به شخصیتت یکم تافت بزن بلکه یکم ثابت شی
saeed
saeed
کاش برگردم وببینم تو هنوز عاشقم هستی
saeed
saeed
عابرانی که ازکنارم میگذرندمست عطری میشوند.نامش را که میپرسنددلم میسوزد...چگونه بگویم خاطرات توست؟
saeed
saeed
روزگارم مانندقلیان شد.....تاکه طعم داشتم.بامن بودندازطعم که افتادم .گفتندسخت....برویم......
saeed
saeed
زنگ زدم110ازت شکایت کنم آخه تو قلبمو دزدیدی بهم گفتن تو هم همینو گفتی آره شیطون؟؟؟؟
saeed
saeed
میگن یه ماه تو آسمون یه فرشته رو زمین.عزیزم خسته نمیشی دو شیف کار میکنی
saeed
saeed
افسوس که قصه مادربزرگ درست بود همیشه یکی بود یکی نبود
saeed
saeed
اگر قراربودلیلی ومجنون به هم میرسیدن که دیگه نه لیلی لیلی بود نه مجنون مجنون عشق واسه رسیدن نیست.عشق حسرت رسیدنه
saeed
saeed
اگر امروزخواستی ونتوانستی.که معذوری.....ولی اگرروزی توانستی ونخواستی.منتظر روزی باش که بخواهی ونتوانی
saeed
saeed
بچه ها همگی شب آرومی داشته باشید بای
saeed
saeed
دل تنگ شدم...نمیدانم برای تو یابرای دیروزهایی که باتو سر کردم.....
saeed
saeed
کفش ها چه عاشقانه های باهم دارند/یکی که گم شود/دیگری محکوم با آوارگیست.....
saeed
saeed
شده ام شنبه....همه میخواهندازمن شروع کنند...ترک کردن را....
saeed
saeed
یک صحرا دلتنگی
یک چشم بی تابی
یک آسمان خاطرات تو
باران ببار
که هم صحرا تشنه است
هم چشمان من
saeed
saeed
رفیق آلوچه نیست بهش نمک بزنی
دختر همسایه نیست بهش چشمک بزنی
عاشقت نیست بهش کلک بزنی
رفیق مقدسه
بایدجلوش زانوبزنی
رخصت میدین بلندشیم؟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}