قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
S@H@R

چشمانم سیاه است نگاهم سفید... رنگ نگاه.. [درباره]
S@H@R فرياد مي زند:
_
41
S@H@R
وضعيت: (آفلاين)
473 پست
زن
امتياز: 564.8
ميانگين روز:0.22
ميانگين ماه:6.57
ميانگين سال:67.57
نام : S@H@R
تولد : 1391/12/30
تاهل : f -

آخرین بازدیدکنندگان

مخصوص اعضا VIP
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
S@H@R
S@H@R
هیکل یارو شبیه نیمرخ چنگاله

بعد هر موقع میپرسی کجا بودی میگه باشگاه !
S@H@R
S@H@R
دیشـــب تا ساعت 6 صبح تو فیس* بوک بـــودم


صـــــبح تو آینه دیدم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چـــِشَم شده ی کاسه ی خــــون

به لـــَبم داغه جنـــون

بــه کنارم تو بمـــون
آهااان دست دست دست :دی :دی :|
S@H@R
S@H@R
هـــی می گه فارسی رو پـــاس بداریم


ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﺎﺱ..


ﭘﻴـــﺘﺰﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭼﻲ ﻣﻴــﺸﻪ؟؟


ﺁﻓـــــــﺮﻳﻦ کش لقـــمه


ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺟــﻌﺒﻪ ﭘﻴﺘﺰﺍ ﭼــﻲ ﻣﻴﺸﻪ ؟؟


ﺍﻭﻭﻫـــﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ ﺟـــﺎ ﮐﺸﻠﻘﻤﻪ


ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻨﻮ ﺑﮕﻴﻦ ﭘﻴﮏ ﻣﻮﺗـــﻮﺭﻱ ﭘﻴﺘﺰﺍ ؟


ﻣﻴﺸــﻪ ﺟﺎ ﮐﺶ ﻟﻐﻤﻪ ﺁﻭﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺒﺮ !! :|
S@H@R
S@H@R
تنهایی یعنی …

عبور می کنم هر روز

از کنار نیمکت های خالیه پارک….

طوری که انگار کسی در نیمکت های آخرین

انتظارم را میکشد و به انجا که میرسم باید…..

وانمود کنم که باز هم دیر رسیده ام!!!!
S@H@R
S@H@R
مرض در دل تو ،حجاب بر سر من!

حق حضانت برای تو ،درد زایمان برای من!

نام خانواده برای تو ،زحمت خانواده برای من!

چهار عقد ، برای تو ،"حسرت عشق" برای من!!

هزار صیغه برای تو ،حکم سنگسار برای من!

هوس برای تو! ،عفاف برای من!

برای تو فقط پوشش ع و ر ت ،برای من روکش! حتی شده صورت!!

هــــــــــــــزار ســـــــال گذشت این مرض درمان نشــــــــــــــد!! ..

همه چیز برای تو ؛ و هیچ برای من .

براستی زن بودن کار مشکلی است :
مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی ،
همانند یک مرد کار کنی ، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک خانم مسن فکر کنی
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
S@H@R
S@H@R
از مهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی، تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست..
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
هی میگم نریم پارک
S@H@R
S@H@R
فیس بوک ایران
S@H@R
S@H@R
سلــآمتـــی دختــری کــِ دوستــــ پســرشــو بــآ یکــی دیگـهـ دیــــــد . . .
نــرفـتـــــ داد و بیــداد راه بنـدازه . . .
رفـتـــــ سوار مـآشینـــش شـُـد و جفتشـــونـُـ زیـــــــــر کـــــرد . . .
خعـلـی هــم شیکــــــ و مجلســـی
S@H@R
S@H@R
قدیما یه آفتابه های مسی بود پرش که میکردی اینقد سنگین میشد تا میومدی ورش داری دوباره میر.ی.د.ی !
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}