بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.

به روز رسانی وضعیت

شاعر گمنام
یک روز می‌رسد که عشقم را تو باور میکنی آن روز که دخترت حافظ اشعارم شود... #تکتاز
2 کاربر از این خوشت آمد