قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
احمقانه ترین کار دنیا...... عشق یه طرفه است

کاش قلبامون یکم مغز داشت
1394/03/08 - 15:27 در great music کد پست 40009441
دیدگاه
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

خاک توسرش..

1394/03/8 - 15:28 کد دیدگاه 5846519
Afshin

خاک تو سر کی؟

1394/03/8 - 15:28 کد دیدگاه 5846520
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

قلبت..

1394/03/8 - 15:29 کد دیدگاه 5846523
Afshin

هه

1394/03/8 - 15:32 کد دیدگاه 5846525
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

خاک توسر تو خوبه؟

1394/03/8 - 15:34 کد دیدگاه 5846526
Afshin

چرا خب

1394/03/8 - 15:35 کد دیدگاه 5846528
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

خو گیجی ازبس..

1394/03/8 - 15:43 کد دیدگاه 5846533
Afshin

من؟

1394/03/8 - 15:43 کد دیدگاه 5846536
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

نه پشت سریت..

1394/03/8 - 15:45 کد دیدگاه 5846538
Afshin

آهان فکر کردم بامنی

1394/03/8 - 15:46 کد دیدگاه 5846540
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

فکرکن باتو بودم چه غلطی میکردی مثلا؟

1394/03/8 - 15:47 کد دیدگاه 5846542
Afshin

هیچ

1394/03/8 - 15:50 کد دیدگاه 5846545
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

اورین..

1394/03/8 - 15:51 کد دیدگاه 5846546
Afshin

{-15-}

1394/03/8 - 15:54 کد دیدگاه 5846550
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

انقد نازک نارنجی بودی تو؟؟

1394/03/8 - 15:55 کد دیدگاه 5846552
Afshin

نیستم

1394/03/8 - 15:56 کد دیدگاه 5846554
(◕‿◕)ღஜSAINAஜღ

نازک نارنجیه لوس ننر..اه اه اه

1394/03/8 - 15:57 کد دیدگاه 5846555
Afshin

باشه حالا

1394/03/8 - 15:58 کد دیدگاه 5846558

توضیح کوتاه

_ احمقانه ترین کار دنیا عشق یه طرفه استکاش قلبامون یک