قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست
امتحان ریشه هاست
ریشه هرگز اسیر باد نیست
1 امتیاز + 1394/12/10 - 23:11 در زمثل زندگـــی کد پست 40189242
دیدگاه
✔✅✔

درسته

1395/01/10 - 06:41 کد دیدگاه 5979821

توضیح کوتاه

- زندگی برگ بودن در مسیر باد نیستامتحان ریشه هاستریشه هرگز