قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
روزی که ز مادر امدی عریان
جمعی به تو خندان و تو بودی گریان
کاری بکن ای دوست که وقت مردن
جمعی به تو گریان و تو باشی خندان
1 امتیاز + 1394/12/13 - 00:56 در زمثل زندگـــی کد پست 40193038
دیدگاه
سینا

خیلی زیباست.۲۰

1394/12/13 - 00:59 توسط موبایل کد دیدگاه 5972544
الی

تشکرررررررررر

1394/12/13 - 01:00 کد دیدگاه 5972545

توضیح کوتاه

- روزی که ز مادر امدی عریان جمعی به تو خندان و تو بودی گریان