قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زندگی هیچ وقت اندازه ی تنمان نشد حتی زمانی که خودمان بریدیم و دوختیم.
1 امتیاز + 1394/12/13 - 01:03 در زمثل زندگـــی کد پست 40193040
دیدگاه
سینا

واقعا.مرسی.

1394/12/13 - 01:08 توسط موبایل کد دیدگاه 5972547
الی

خواهش

1394/12/13 - 01:19 کد دیدگاه 5972553

توضیح کوتاه

- زندگی هیچ وقت اندازه ی تنمان نشد حتی زمانی که خودمان بریدیم