قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ان گاه که ضربه های تیشه ی زندگی را بر ریشه ی ارزوهایت حس میکنیفبه یاد بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن دل ستارگان است...
1 امتیاز + 1394/12/13 - 01:24 در زمثل زندگـــی کد پست 40193049
دیدگاه
سینا

قشنگه،اما علمی نبایدباشه.
۱۹/۷۵

1394/12/13 - 01:29 توسط موبایل کد دیدگاه 5972556
الی

مرسی
ضربه ی تیشه رو ارزوهامون یا شکستن دل ستاره ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کدومش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1394/12/13 - 01:33 کد دیدگاه 5972557
الی

چرا دیگه

1394/12/13 - 01:52 کد دیدگاه 5972564
الی

نه اصلا

1394/12/13 - 02:32 کد دیدگاه 5972568

توضیح کوتاه

- ان گاه که ضربه های تیشه ی زندگی را بر ریشه ی ارزوهایت حس می

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}