قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آنچه نامش زندگی بود ما را کشت مانده ام آنچه نامش مرگ است با ما چه میکند؟؟؟
1 امتیاز + 1395/01/04 - 01:51 در زمثل زندگـــی کد پست 40224954
دیدگاه
·٠•●✿❀ نفس بختیاری❀✿●•٠·˙

لایکـــــــــــــــــــــ

1395/01/4 - 01:53 کد دیدگاه 5977968
الی

ممنون خانومی

1395/01/4 - 01:54 کد دیدگاه 5977971

توضیح کوتاه

- آنچه نامش زندگی بود ما را کشت مانده ام آنچه نامش مرگ است با

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}