قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تو زندگی بعضی چیزا بزرگ بعضی چیزا کوچیک بعضی چیزا ساده و بعضی چیزا مهم هستن :
بزرگ مثل عشق
کوچیک مثل غم
ساده مثل من
و
مهم مثل تو...!!!
1 امتیاز + 1395/01/04 - 01:59 در زمثل زندگـــی کد پست 40224964
دیدگاه
✔✅✔

لایک

1395/01/4 - 02:19 کد دیدگاه 5977985
الی

ممنون
بالاخره ما یه اثری از اثار شما دیدیم اینجا

1395/01/4 - 02:36 کد دیدگاه 5977997
✔✅✔

خخخخ فدات

1395/01/4 - 02:37 کد دیدگاه 5977998
الی

ااااااااااااا خدا نکنه

1395/01/4 - 02:42 کد دیدگاه 5978002

توضیح کوتاه

- تو زندگی بعضی چیزا بزرگ بعضی چیزا کوچیک بعضی چیزا ساده و بع

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}