قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد .
وگرنه خوابمان میگیرد
دست انداز ها نعمت اند.
1 امتیاز + 1395/01/04 - 02:41 در زمثل زندگـــی کد پست 40224977
دیدگاه
✔✅✔

بله درسته .....

1395/01/4 - 04:07 کد دیدگاه 5978031
الی

مرسی از نظرتون

1395/01/4 - 04:10 کد دیدگاه 5978034
✔✅✔

فدات

1395/01/4 - 04:11 کد دیدگاه 5978035
الی

خدا نکنه

1395/01/4 - 04:18 کد دیدگاه 5978039
✔✅✔

عزیزی

1395/01/4 - 04:19 کد دیدگاه 5978040
الی

لطف دارید شما

1395/01/4 - 04:21 کد دیدگاه 5978041
✔✅✔

خانمی

1395/01/4 - 04:23 کد دیدگاه 5978042

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

- جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان میگیر