قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد .
وگرنه خوابمان میگیرد
دست انداز ها نعمت اند.
1 امتیاز + 1395/01/04 - 02:41 در زمثل زندگـــی کد پست 40224977
دیدگاه
✔✅✔

بله درسته .....

1395/01/4 - 04:07 کد دیدگاه 5978031
الی

مرسی از نظرتون

1395/01/4 - 04:10 کد دیدگاه 5978034
✔✅✔

فدات

1395/01/4 - 04:11 کد دیدگاه 5978035
الی

خدا نکنه

1395/01/4 - 04:18 کد دیدگاه 5978039
✔✅✔

عزیزی

1395/01/4 - 04:19 کد دیدگاه 5978040
الی

لطف دارید شما

1395/01/4 - 04:21 کد دیدگاه 5978041
✔✅✔

خانمی

1395/01/4 - 04:23 کد دیدگاه 5978042

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

- جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان میگیر

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}