قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تو دنیا دو نفر باش !
یکی برای خودت یکی برای من
برای خودت زندگی کن برای من زندگی باش
2 امتیاز + 1395/01/06 - 15:53 در زمثل زندگـــی کد پست 40229227
دیدگاه
✔✅✔

چشم

1395/01/6 - 16:18 کد دیدگاه 5978519
الی

شما باز به خودت گرفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1395/01/6 - 16:22 کد دیدگاه 5978525
✔✅✔

خخخخخخخخخخ

1395/01/6 - 16:23 کد دیدگاه 5978527
الی

خنده نداره که

1395/01/6 - 16:27 کد دیدگاه 5978530
امید

فیس بوک ایران

1395/01/6 - 21:40 کد دیدگاه 5978801
الی

اقا امید عکستون چقد جوجوئه

1395/01/8 - 01:42 کد دیدگاه 5979162
امید

خخخ

1395/02/31 - 14:05 کد دیدگاه 6005443

توضیح کوتاه

- تو دنیا دو نفر باش یکی برای خودت یکی برای منبرای خودت زن

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}