قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
✘مُـــــــــــــــد ✘شُــده میگـن

☜دارا ☞بـاش ♥️ســـــــــــــــــارا♥️ خـودش میاد ...

↩️ولی من میگم "↯ آدم ↯" باش "
1 امتیاز + 1395/02/29 - 12:01 در تورک لر کد پست 40320586

توضیح کوتاه

مُـــــــــــــــد شُــده میگـندارا بـاش ســـــــــ