قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@spring"" لذّت دنیا،
داشتنِ کسى ست
که دوست داشتن را بلد است؛♥️
به همین سادگى ..! ""
این روزها
گفتن دوستت دارم! آنقدر ساده است که میشود آنرا از هر رهگذری شنید!
اما فهمش...
یکی از سخت ترین کارهای دنیاست
سخت است اما زیبا!
زیباست
برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی
تا بفهمی و بفهمانی...
هر دوره گردی "لیلی" نیست...
هررهگذری"مجنون"...
و تو شریک زندگی هر کس نخواهی شد!
تا بفهمی و بفهمانی...
اگر کسی آمد و هم نشینت شد
در چشمانش باید
رد آسمان، رد خدا باشد
و باید برایش
از"من" گذشت
تا به
"ما" رسید......
1 امتیاز + 1395/02/31 - 19:25 در ایران ما کد پست 40323851

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

لذّت دنیاداشتنِ کسى ستکه دوست داشتن را بل