قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@spring

وقتی دلی برای دلی تنگ می شود

انگار پای عقربه ها لنگ می شود

تکراری اند پنجره ها و ستاره ها

خورشید، بی درخشش و گل، سنگ می شود...

هرکس به جز عزیز دلت یک غریبه است

وقتی دلت برای دلی تنگ می شود...
1 امتیاز + 1395/02/31 - 19:35 در ایران ما کد پست 40324052

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

وقتی دلی برای دلی تنگ می شودانگار پای عقربه ها ل