قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اندر حکایت های منو مادر:

دیشب از شوخی به مامانم گفتم :

هی یادش به خیر بچه که بودیم چقدر ما رو کتک میزدی ...

شترق زد در گوشم

گفت :

این دروغا چیه که میگی ؟

من کِی دستم روتون بلند شده ؟
{-15-}
1395/07/16 - 11:56 در بــــــــــــــاران کد پست 40484487

توضیح کوتاه

اندر حکایت های منو مادردیشب از شوخی به مامانم گفتم هی