قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
پروردگـــــ ـارا...

تورابه تمام عالـــ ــم سوگند

آنگاه که عاشقی درتاریکی شبــــــــ

به یاد عاشقی اشکـــــــــ میریزد...

کمی نگاهش کن...!!!
2 امتیاز + 1395/08/07 - 11:52 در بــــــــــــــاران کد پست 40490288

توضیح کوتاه

پروردگـــــ ـاراتورابه تمام عالـــ ــم سوگندآنگاه که