قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تلگرام من

nimaasmallstories@

امروز روز جلوس خداست
امروز سجاده ی مادر پهن و عشق به درگاه خدا
امروز تسبیح و بوی یاس جانماز
داستان عشق را دعا کرد به نگاه خدا
دیوانگی مستی
شکست پیمانه را به عشق روزگار
دیوانه ی عشق بودن
چه سخت و چه دشوار
همه جا قصه ی راز خدا و
همه جا از برای مادر بزرگ
اسمان امواج طوفان و
شعر ها همه بی نام و نشان
رویای بوسه حکم داد به پروردگار
مستی صبحگاهی چه عشق شد و
نیمای کوچک قصه ها همچنا ن پا برجا
1395/09/01 - 12:59 کد پست 40501086
پیوست عکس:
baby.jpg
baby.jpg · 410x465px, 15KB

توضیح کوتاه

تلگرام منامروز روز جلوس خداست امروز