قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
روزی که عشق بوسه شد به عاشق
باران بارید و
ابرها گریان شد به عشق
قصه ی نگاه مادر
شد حکایت ریزش باران
مهتاب اسمان رنگها را همه کرده نابجا
قصه ی رنگین کمان آمدو
اسمان را کرد رنگارنگ و نظم دهندی این بهاران
باران بارید و
باران خیسید و
باران عشق کرد به چشمان عاشقان
قصه ی خیسی خاک
دانه را کرد فغان
رویش دانه ها
همه عشق شدند به آسمان
سبزی دانه ها
خاک ها را همه عشق کردند و
کلها همه غنچه ها بازو
غنجه های بسته همه شاداب و جان

نیمای کوچک قصه ها
1395/09/01 - 13:07 کد پست 40501087
پیوست عکس:
12250518053451r3t.jpg
12250518053451r3t.jpg · 655x780px, 110KB

توضیح کوتاه

روزی که عشق بوسه شد به عاشقباران بارید وابرها گریان شد به