قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اما بادغارتگر و
نسیم مهر
همچنان عشق
می زند بر من بوسه
به تمنای دل
این حکایت عشق
مستانه میکند فردا
این نگاه قشنگ یار
چون رویش دانه
عشق را کند پرواز
بر بلندای قله ها
عاشقی را کند تماشا

نیمای کوچک قصه ها
1395/09/02 - 10:42 کد پست 40501129
پیوست عکس:
small-featured6-300x162.jpg
small-featured6-300x162.jpg · 300x162px, 14KB

توضیح کوتاه

اما بادغارتگر ونسیم مهرهمچنان عشقمی زند بر من بوسهبه تم