قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خانومی؟؟؟؟-هوم؟؟؟-منو نگا کن تا بگم!!!!-نمیخوام....-آخه چرا؟؟؟!!!-خجالت میکشم خو.....-از چی؟؟؟؟؟-از اینکه عروسی کردیم...شدم خانومت...

-ای جوووونم تو نباید خجالت بکشی!!!!خانومم!!!

-ولی الان دارم آب میشم از خجالت.....!!!-ا بیا بغلم ببینم.....-باشه آقام...-عشقم خیلی سختی کشیدم تا به دستت اوردم میدونی که...-اوهوم آقایه من....-پس قول بده همیشه کنار آقات بمونی.....-قول آقایه من....

قول میدم.....
4 امتیاز + 1395/09/30 - 13:02 در خوش آمد گویی کد پست 40511335

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

خانومی -هوم -منو نگا کن تا بگم -نمیخ