قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خداحافظی بوق و کرنا نمی‌خواهد.
خداحافظی دلیل، بحث، یادگاری،
بوسه، نفرین، گریه...
خداحافظی واژه نمی‌خواهد.
خداحافظی یعنی در را باز کنی
و چنان گم شوی از این هیاهو
که شک کنند به چشمهایشان،
به خاطره‌هایشان،
به عقلشان و سؤال برشان دارد
که به خوابی دیده‌اند تو را تنها
یا تویِ سکانسی از فیلمی فراموش شده؟!
خداحافظی یعنی زمان را به دقیقه‌ای
پیش از ابتدای آشنایی ببری
و دست آشنایی‌ات را پیش از دراز کردن،
در جیبهایت فرو کنی و رد شوی
از کنار این "سلام" خانمانسوز.
خداحافظی،
"خداحافظ" نمی‌خواهد....

فیس بوک ایران
1 امتیاز + 1395/10/24 - 15:59 در شمالیهای فیس بوک ایران کد پست 40523031
دیدگاه
نادر

لایک

1396/06/11 - 12:07 کد دیدگاه 6105157

توضیح کوتاه

خداحافظی بوق و کرنا نمیخواهدخداحافظی دلیل بحث یادگاری