قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هم در دلِ فیروزه تراشی عشق است ،

هم حاشیه ی هرچه حواشی عشق است...

فی الجمله بدان قدرِ خودت را ای دوست

هر نقطه ی گردون که تو باشی عشق است...!

فیس بوک ایران
1 امتیاز + 1395/10/24 - 16:00 در شمالیهای فیس بوک ایران کد پست 40523032

توضیح کوتاه

هم در دلِ فیروزه تراشی عشق است هم حاشیه ی هرچه حواشی عشق