قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گفتی
نیاز به هفت قلم آرایش نیست !
همین یک قلم نازِ تو
دمار از روزگارِ دلم درآورده بانو !
و
من چه بر می آمد از دستم
جز اینکه
عاشقانه به تو لبخند بزنم ....

فیس بوک ایران
1 امتیاز + 1395/10/24 - 16:01 در شمالیهای فیس بوک ایران کد پست 40523033

توضیح کوتاه

گفتینیاز به هفت قلم آرایش نیست همین یک قلم نازِ تودمار