قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@spring

دوست عجب امنيت خوبي ست!
ميتواني با او خودِ خودت باشي!
ميتواني دردهايت را-هرچندناچيز،هرچند گران-بي خجالت با او در ميان بگذاري!

دوستت دارم دوست خوبممممممممم{-41-}
از حماقت هايت بگویی...
دوست انتخاب آزاد توست،اختيار توست!
نامش را در شناسنامه ات نمي نويسند،
نامت را در شناسنامه اش نمي نويسند!
دوست عرف نيست،
عادت نيست،
معذوريت نيست،
دوست
دوست سايبان دلچسبي ست تا خستگي ات را با او به فراموشي بسپاري....

دوستت دارممممم دوست خوبمممممممم{-41-}
1395/10/30 - 00:11 کد پست 40525859
دیدگاه
سامــــــــــــــــی

اونم دوستت داره......

1395/10/30 - 10:53 کد دیدگاه 6079244
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

اریییییییییییییییییییی

1395/10/30 - 14:23 کد دیدگاه 6079252
سامــــــــــــــــی

خوبههههههههههههههه

1395/10/30 - 19:15 کد دیدگاه 6079265
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

بهترینی گلکم{-49-}{-41-}{-49-}

1396/01/16 - 19:30 کد دیدگاه 6084410

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

دوست عجب امنيت خوبي ستميتواني با او خودِ خودت با