قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
وبرای تو زیباتورا برد
بدانجا که عشق فریاد شد
دیوانگی فرجام شد
عاشقی رویای نگاه شد
بوسه چشمان ماه شد
رفت نیمای کوچک بدانجا که
خورشی ستایش لاله ها شد
رفت نیما به اعماق دلها
انجا که بهشت میهمان دل دادگی هاست

من عضو کانون شعرکودک و نو جوانم

نیمای کوچک قصه ها
1 امتیاز + 1395/11/14 - 13:49 کد پست 40532231
پیوست عکس:
1%20(5).jpg
1%20(5).jpg · 480x480px, 46KB

توضیح کوتاه

وبرای تو زیباتورا بردبدانجا که عشق فریاد شددیوانگی فرجام