قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بگو نیما بهارم کی بیایید
اگر عشق دیوانگی است
بهار من چرا اینچنین دل تنگ است
بگو نیما ببوسم روی عشق
اگر پنهان بماند این عشق
صدای پای ابم بر نگاه عشق چه سر مست است
شبی باران بارید و عشق را افرید
شبی با تو نبودن بر ا ین هوا عجب جا یت خالیست
بگو نیماشعرهایت از عاشقی بیشتر
زمان با ترنم یا از عشق این حکایت بیشتر
صدای پای ابم بر لبانت جانها داد
اگر عشق بودن از برایت این همه سخت است
بگو نیمای کوچک بوسه هایش بر لبانت پایتخت است
شعر از نیمای کوچک قصه ها
1 امتیاز + 1395/11/14 - 14:35 کد پست 40532233
پیوست عکس:
20150208_080640.jpg
20150208_080640.jpg · 1392x1392px, 514KB

توضیح کوتاه

بگو نیما بهارم کی بیایید اگر عشق دیوانگی است بهار من چرا