قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@spring

ياد قلبت باشد
يک نفر هست که اين جا
بين آدم هايي
که همه سرد و غريبند با تو

تک و تنها
به تو مي انديشد
وکمي
دلش از دوري تو دلگيرس

مهربانم
ياد قلبت باشد
يک نفر هست که چشمش
ب رهت دوخته بر در....
1395/11/29 - 22:36 در ایران ما کد پست 40539921
دیدگاه
mahdi

{-54-}

1395/11/29 - 22:39 کد دیدگاه 6081482
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

سلام کچل
خوبی ایا

1395/11/29 - 22:53 کد دیدگاه 6081485
mahdi

علیک ورنپریده خوبم ممنون شما چی عایا

1395/11/29 - 22:56 کد دیدگاه 6081490
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

منم خوبم شکررر
فردا تعطیلیممممم{-7-}دلت اببببب

1395/11/29 - 23:03 کد دیدگاه 6081491
mahdi

میگن وقتی تعطیله دانشجو میگه جون

استادش میگه آخجون {-18-}

1395/11/29 - 23:07 کد دیدگاه 6081494
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

اری اری{-33-}

1395/11/29 - 23:09 کد دیدگاه 6081495

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

ياد قلبت باشديک نفر هست که اين جابين آدم هاييکه

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}