قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آبجی زینب بیرحم
1395/11/30 - 14:50 کد پست 40539937
دیدگاه
یاسین

پررو.بعداین همه مدت اومدی.میگی عمت.خخخخخ

1396/05/11 - 14:31 توسط موبایل کد دیدگاه 6099334
یاسین

واقعازینب هستی

1396/05/11 - 14:38 توسط موبایل کد دیدگاه 6099348
یاسین

زینب هیچ وقت باداداشش ایجورنمیحرفید

1396/05/11 - 14:39 توسط موبایل کد دیدگاه 6099352
یاسین

پروفایلم یادت میاد

1396/05/11 - 14:42 توسط موبایل کد دیدگاه 6099360
یاسین

یادم نیست.فکرکنم 18

1396/05/11 - 14:43 توسط موبایل کد دیدگاه 6099362
یاسین

نه هنوز.کی زن من میشه

1396/05/11 - 14:44 توسط موبایل کد دیدگاه 6099363
یاسین

فرشته گفت که تلفنی باهات درتماسه

1396/05/11 - 14:44 توسط موبایل کد دیدگاه 6099364
یاسین

آره.خودت درست کردی.یادش به خیر

1396/05/11 - 14:52 توسط موبایل کد دیدگاه 6099379
یاسین

پس چه جورتصمیم گرفتی برگردی فیس

1396/05/11 - 14:52 توسط موبایل کد دیدگاه 6099381
یاسین

اه.کی عروس شدی

1396/05/11 - 15:23 توسط موبایل کد دیدگاه 6099421
یاسین

پس منتظرخواهرشوهرت میشینم

1396/05/11 - 15:25 توسط موبایل کد دیدگاه 6099423
یاسین

آره.آبجی جونم.یادمه.شرطشونه

1396/05/11 - 16:21 توسط موبایل کد دیدگاه 6099431
یاسین

هستی که

1396/05/11 - 16:22 توسط موبایل کد دیدگاه 6099433
یاسین

آخه اون روزامشاورداشتی واون هم چه مشاوری

1396/05/11 - 16:23 توسط موبایل کد دیدگاه 6099434
یاسین

ازوقتی که ازفیس رفتی فهمیدم نبایدزیاددل به اینجابست.خیلی دلتنگت بودم

1396/05/11 - 16:25 توسط موبایل کد دیدگاه 6099436
یاسین

کارپیش میاد.من سرکارم خوب.نه اینکه نخام جوابت بدم.ایجوری نیست.کجابری خوب.بعداین همه مدت.لااقل حالانرو

1396/05/11 - 16:52 توسط موبایل کد دیدگاه 6099442

توضیح کوتاه

آبجی زینب بیرحم