قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زی که عشق بر زمان پیوند جان شد روزی که هزار رنگ رنگین کمان جلوس عاشقی شد لاله ها ازاد و دنیای جوانی غرق تماشا شد روزی که بوسه بر لبان دختر زیبا محو شد غنچه ها همه باز و نسیم رویای جان شد روزی که پرنده پرواز شد مهتاب رنگ عشق و خورشید زرد خراسان شد روزی که آغوش عشق چشمان ناز دختر داف شد نیمای گوچک قصه ها جشمانش از برق نگاه زیبایی کور شد من عضو کانون شعر کودک ونو جوانم
1395/12/06 - 13:34 کد پست 40542261
پیوست عکس:
3Jokes_Cute_Babies%20(52).jpg
3Jokes_Cute_Babies%20(52).jpg · 529x341px, 32KB

توضیح کوتاه

زی که عشق بر زمان پیوند جان شد روزی که هزار رنگ رنگین کمان