قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@tyamnafas

زمستان است

و من شنیده ام

روزها کوتاه تر میشوند

ولى . . .

نمیدانم چرا دارند این روزها

هى بلندتر میشوند، بى تو !
1 امتیاز + 1395/12/06 - 20:54 کد پست 40542280
دیدگاه
رويا

کوجایی کچل دلم بدجور لدلتنگت وا بی {-60-}

1396/03/31 - 13:12 توسط موبایل کد دیدگاه 6092831

توضیح کوتاه

زمستان استو من شنیده امروزها کوتاه ت