قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همه عشق دارن وبی یارماییم
لباس کهنه بازارماییم
همه دارن لباس کدخدایی
نمدپوش قلندروارماییم
1395/12/10 - 11:11 کد پست 40543143 توسط موبایل
دیدگاه
sepid

تونداری؟

1395/12/19 - 13:39 کد دیدگاه 6083100
یاسین

نه.گفتم عشق سپیده.عشق شوخی نیست.عشقی که باهاش بخوابی وباهاش چشماتوبازکنی.عشقی که فقط تمام وجودتوتوی قلبش باشه.عشقی که خوشتیپ ترین پسردنیاوپولدارترینشون حساب خاک کفش پات هم نکنه.عشقیکه چشم ودلش فقط وفقط پیش توباشه.این چنین عشقی منظورمه

1395/12/19 - 14:13 توسط موبایل کد دیدگاه 6083105
sepid

اوهوم

1395/12/19 - 14:25 کد دیدگاه 6083107
یاسین

دستت دردنکنه دیگه.یک صفحه براش توضیح دادم یه کلمه برام نوشتی اوهوم.

1395/12/19 - 15:40 توسط موبایل کد دیدگاه 6083112
یاسین

میدونم دیگه.چون دختراحالادیگه عشق براشون مفهومی نداره.غریبه

1395/12/19 - 15:42 توسط موبایل کد دیدگاه 6083113
sepid

خخخ
اره والا

1395/12/19 - 20:33 کد دیدگاه 6083134

توضیح کوتاه

همه عشق دارن وبی یارماییملباس کهنه بازارماییمهمه دارن ل