قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آبجی زینب کجای...............
1396/01/23 - 08:30 کد پست 40554162
دیدگاه
فاطمه22

yasin to karo zendegi nadari hamash injayi

1396/01/29 - 20:55 کد دیدگاه 6085453
یاسین

من که کم میام خوب.اتفاقادوازده ساعت سرکارم.خخخخخ

1396/01/30 - 07:35 توسط موبایل کد دیدگاه 6085469
فاطمه22

to kolan sare kari midonam

1396/02/1 - 00:56 کد دیدگاه 6085611
یاسین

اه.پس بهت گفتن اینجاتمام وقت سرکارم گذاشتن

1396/02/2 - 15:58 توسط موبایل کد دیدگاه 6085698
یاسین

منم دلشون خوش کردم که هیچی نمیدونم وسرکارهستم.خخخخ.تاببینم چه میشه

1396/02/2 - 16:50 توسط موبایل کد دیدگاه 6085702
یاسین

فرشته سلام.زینب کجان

1396/04/22 - 00:01 توسط موبایل کد دیدگاه 6096311
یاسین

یادآبجی زینب یه خیر.هرجاست خدایارویاورش باشه ولی این رسمش نبود

1396/04/22 - 00:03 توسط موبایل کد دیدگاه 6096313
یاسین

توروخدابگوحالش خوبه.

1396/04/22 - 00:03 توسط موبایل کد دیدگاه 6096314
یاسین

خودت خوبی

1396/04/22 - 00:04 توسط موبایل کد دیدگاه 6096315
یاسین

اگه خبری ازش داری بهش بگودلم واست خیلی تنگ شده

1396/04/22 - 00:05 توسط موبایل کد دیدگاه 6096316
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

اره خیلی خوب شده
دیگه قلبش درد نمیکنه
رمانش تموم شده
خیلی خوبه

1396/04/22 - 00:06 کد دیدگاه 6096317
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

منم خوبم ممنون
اره تقریبا هر روز باهاش میحرفم

1396/04/22 - 00:06 کد دیدگاه 6096318
یاسین

درساش چی

1396/04/22 - 00:07 توسط موبایل کد دیدگاه 6096319
یاسین

فرشته کجامیری یه باره.نمیدونم چی بهت بگم

1396/04/22 - 00:08 توسط موبایل کد دیدگاه 6096320
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

خوبه
کنکور داد
فک کنم خوب داده

1396/04/22 - 00:08 کد دیدگاه 6096321
یاسین

خیلی بی انصافی

1396/04/22 - 00:08 توسط موبایل کد دیدگاه 6096322
یاسین

ان شاالله که موفق بشه

1396/04/22 - 00:09 توسط موبایل کد دیدگاه 6096323
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

وصل نمیشد چیکار کنم
فقط با ایرانسل وصل میشد
تازه شانسی زدم
وصل شد

1396/04/22 - 00:09 کد دیدگاه 6096324
یاسین

فکرنکنم یادمنم بکنه

1396/04/22 - 00:09 توسط موبایل کد دیدگاه 6096325
یاسین

اشکال نداره.توایجوری فکرکن

1396/04/22 - 00:10 توسط موبایل کد دیدگاه 6096327
یاسین

همین که دلم واست تنگ شده بودحقیقتیه که خودم باورداشتم.نمیتونستم که جاربزنم توفیس

1396/04/22 - 00:13 توسط موبایل کد دیدگاه 6096330
یاسین

آره برو.بعدیه سال دیگه بیا.گوربابای یاسین

1396/04/22 - 00:14 توسط موبایل کد دیدگاه 6096331
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

بسه لطفا
کاش هیچوقت نمیومدم اینجا

1396/04/22 - 00:15 کد دیدگاه 6096333
یاسین

واقعاکه

1396/04/22 - 00:16 توسط موبایل کد دیدگاه 6096334
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

اره واقعا که
نیومده دعوا داری
من همه رو شناختم
دیگه نیازی نیس کاراتو توجیه کنی

1396/04/22 - 00:18 کد دیدگاه 6096337
یاسین

ناراحتی خوب برو.اگه این رسم دنیاهست اشکال نداره.مثل زینب توهم تنهام بزار

1396/04/22 - 00:18 توسط موبایل کد دیدگاه 6096338
یاسین

کدوم کارم.میشه بگی

1396/04/22 - 00:19 توسط موبایل کد دیدگاه 6096339
یاسین

گله داشتم ازدستت.کی دعوات کردم

1396/04/22 - 00:20 توسط موبایل کد دیدگاه 6096340
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

هه
نباید ازت انتظار دیگه ایم داشتم
اره میرم
واسه همیشه میرم
موفق باشی

1396/04/22 - 00:21 کد دیدگاه 6096341
یاسین

یادگرفتین دیگه.راه رفتنوفقط بلدین

1396/04/22 - 00:22 توسط موبایل کد دیدگاه 6096344
``☂``فرشته مدیر گروه بــــــــــــــاران ``☂`` .

بمونم که چی بشه
که بازم اینجوری باهام رفتار کنی

1396/04/22 - 00:23 کد دیدگاه 6096346
یاسین

باشه برو.خدابزرگه

1396/04/22 - 00:24 توسط موبایل کد دیدگاه 6096347
یاسین

من اگه ناراحتت کردم ازت معذرت میخام

1396/04/22 - 00:25 توسط موبایل کد دیدگاه 6096350
یاسین

اگه رفتی شبت خوش

1396/04/22 - 00:29 توسط موبایل کد دیدگاه 6096352

توضیح کوتاه

آبجی زینب کجای