قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
وقت است که یک چندی در خانه ی ما آیی
در خانه ی ما آمد،‌ آن پادشه خوبان
آن پادشه خوبان ‌; داد از غم تنهایی …
2 امتیاز + 1396/02/16 - 22:35 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559821

توضیح کوتاه

ای پادشه خوبان داد از غم تنهاییوقت است که یک چندی در خانه