قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همیشه نمی توان زد به بیخیالی و گفت:
تنها آمده ام … تنها می روم!
یه وقتایی
حتی برای ساعتی یا دقیقه ای
کم می آوری
دل وامانده ات یک نفر را می خواهد!
اه لعنتی دوست داشتنی…نه میتونی بگذری… نه میتونی…
2 امتیاز + 1396/02/16 - 22:36 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559825

توضیح کوتاه

همیشه نمی توان زد به بیخیالی و گفتتنها آمده ام تنها می