قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دلم می خواست با هم دیگه تنهائی رو قال بذاریم
دل بکنیم از این قفس، برای هم بال بذاریم
سر بذاریم رو دوش هم، برای هم گریه کنیم
با همه مهربون باشیم، برای هم گریه کنیم
2 امتیاز + 1396/02/16 - 22:37 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559827

توضیح کوتاه

دلم می خواست با هم دیگه تنهائی رو قال بذاریمدل بکنیم از ای