قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
وقتی به تو فکر می کنم
جاده می آید…
وقتی در جاده می روم تو همراهم نیستی…
تو و جاده در تنهایی من همدستید…
2 امتیاز + 1396/02/16 - 22:37 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559828

توضیح کوتاه

وقتی به تو فکر می کنمجاده می آیدوقتی در جاده می روم تو ه