قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه “تنهایی” ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
3 امتیاز + 1396/02/16 - 22:38 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40559830

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

بس که دیوار دلم کوتاه استهرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد